Siyasi Parti Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Siyasi partiler, aşağıda belirtilen ve her birinden beşer adet hazırlanan bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar.

• Siyasi partinin adı, genel merkez adresi ile kurucuların (partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı) adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtildiği, bütün kurucular tarafından imzalanmış bildiri formu,
• Nüfus kayıt örnekleri,
• Adli sicil belgeleri,
• Kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameleri,
• Kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programı.


Parti Genel Merkez Bildirimleri

• Kongre sonuç bildirimi,
• Organ değişikliği bildirimi,
• Kongre tarihi bildirimi,
• Adres değişikliği bildirimi.


Parti Teşkilatlarının Bildirimleri

• Kongre sonuç bildirimi (*),
• Organ değişikliği bildirimi (*),
• Kongre tarih bildirimi,
• Adres değişikliği bildirimi.


(*) Parti organları ve parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin; adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatlarının belirtildiği form ile ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri ve adli sicil belgeleri; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün içinde yazı ile bildirilir.